นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
88399   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 กรณี พื้นดินทรุดตัว  

ลงข่าว: 12/05/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   11   148

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงนำโดยท่านนายก คมเพชร คุณสิงห์, นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.ห้วยม่วง, นางธนียา สะหาย หัวหน้าสำนักปลัด, นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน และกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญ เพื่อดูพื้นที่กรณีพื้นดินทรุดตัว