นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
88397   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 

ลงข่าว: 10/06/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   10   89

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอภูผาม่าน นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ มาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้น ประกอบไปด้วยต้น ยางนา มะม่วงป่า ตะเคียน สัก พะยุง ประดู่ มะขามป้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นการช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน