นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
88396   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ แปลงหน่อไม้ฝรั่ง และให้กำลังเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวาตะภัย 

ลงข่าว: 23/08/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   10   91

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านภายในตำบลห้วยม่วง ผู้ประสบปัญหาวาตะภัยในพื้นที่ทำให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย และนอกจากนั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ตกงานหรือว่างงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงได้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวบ้าน เช่น การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้