นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
88396   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2564 

ลงข่าว: 31/08/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   10   68

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสามยอด (ถ้ำพระอรหันต์) พุทธอุทยานพระศรีอาริย์ สวนไผ่เวฬุวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหารองศ์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พร้อมด้วยนายนิพล กินูน ท่านปลัดอำเภอภูผาม่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายกคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป โดยร่วมกันปลูกต้นไผ่จำนวน 400 ต้น