นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
88395   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลงข่าว: 22/09/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   22   35