นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
88394   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

ลงข่าว: 14/09/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   18   74

โรงพยาบาลภูผาม่าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปกครองอำเภอภูผาม่าน อสม.ตำบลห้วยม่วง โรงทานจากผู้มีจิตศรัทธา และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ร่วมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ยอดฉีดวัคซีน SInovac จำนวน 305 ราย, สูญเสีย จำนวน 1 dose

- ฉีดที่หน่วยบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จำนวน 297 ราย

- ออกฉีดให้กับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย