นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
88393   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ห้วยม่วง วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ลงข่าว: 10/11/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   27   51

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.