นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
88396   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายนเรศ ชมจันทร์
ตำแหน่ง :
รองปลัดอบต.ห้วยม่วง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 0967812947
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง :
รองนายกอบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง :
รองนายกอบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายก อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com