นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
113   คน
สถิติทั้งหมด
88391   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสายฝน ขึ้นนกขุ้ม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุจารีย์ จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0953316031
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุไร สุขเกษม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรจนา เรืองหา
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ทุเรียน ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุกูล เด่นดวง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นิชาภา ศรีอุบล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 094-2767878
อีเมล์ : ืnboonbumrung@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายธรรมรัตน์ จันทรา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0916838052
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1