นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
88399   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563   [01/01/2563] [สำนักงานปลัด] 12.53M
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [30/10/2563] [สำนักงานปลัด] 27.37M
งานนำเสนอ อบต.ห้วยม่วง 1 พ.ค.2563   [01/05/2563] [สำนักงานปลัด] 3.06M
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ห้วยม่วง 1 พฤษภาคม 2563   [01/05/2563] [สำนักงานปลัด] 12.53M
คำสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน   [01/05/2563] [สำนักงานปลัด] 566.29k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   [21/04/2563] [สำนักงานปลัด] 12.98M
อบต.ห้วยม่วง ที่ 8930.1/287 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563   [27/03/2563] [สำนักงานปลัด] 188.16k
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุสำนักงาน กองคลัง   [23/07/2562] [กองคลัง] 48.8k
ปย.1 ปี2559 ศก.   [27/06/2562] [สำนักงานปลัด] 98.5k
ปย.1 ปี2557   [27/06/2562] [สำนักงานปลัด] 157.5k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 4   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 71.28k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3(2)   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 19.26k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 466k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 2   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 2.46M
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 1   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 525.5k
หนังสือเข้า 7 พฤษภาคม 2562 ที่ ขก 0005/ว.10857 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งความประสงค์ในกรรมสิทธิทรัพยสิน   [07/05/2562] [งานสวัสดิการ] 382.71k
หนังสือ เข้า ที่ พม.0404.01/ว.608 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ   [07/05/2562] [งานสวัสดิการ] 146.7k
แผนการเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง   [01/04/2562] [งานสวัสดิการ] 303.19k
รายงานการประชุมเวทีประชาชน    [01/02/2561] [สำนักงานปลัด] 2.19M
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   [01/01/2561] [งานสวัสดิการ] 61k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>