นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
112   คน
สถิติทั้งหมด
88390   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

งานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการติดตาม พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกเลิกภารกิจ
รายงานผลการ พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2563
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี พ.ศ. 2564-2566
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
โครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1