นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
88398   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
03/11/2564 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางหลังวัดผาถ้ำน้ำ) [กองช่าง] 10
21/10/2564 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง [กองช่าง] 19
21/10/2564 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญไป หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วงและเส้นทางนาหนองโพธิ์ [กองช่าง] 21
05/10/2564 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 3 จุด บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 [กองช่าง] 44
05/10/2564 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 [กองช่าง] 21
05/10/2564 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (เส้นทางไปโสกมะกอ) [กองช่าง] 37
05/10/2564 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4(เส้นทางไปซำผักหนาม) [กองช่าง] 28
05/10/2564 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 [กองช่าง] 32
09/09/2564 : โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ [กองช่าง] 29
03/12/2564 : โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยใช้แผงโซล่าเซลล์บ้านซำภูทองเหนือหมู่ที่1 [กองช่าง] 29
27/08/2564 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าบ้านนายจำเนียร สมีใหญ่ บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 [กองช่าง] 38
27/08/2564 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างฝายบ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 [กองช่าง] 36
25/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา [กองช่าง] 68
25/08/2564 : โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านซำภูทองเหนือ [กองช่าง] 27
17/08/2564 : โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทางแยกบ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงไปบ้านสว่างโนนสูงตำบลภูผาม่าน [กองช่าง] 31
16/08/2564 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [กองช่าง] 36
09/08/2564 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดเวฬุวัน) หมู่ที่ ๔ [กองช่าง] 38
09/08/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง [กองช่าง] 33
03/08/2564 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร เส้นทางไปดงมะไฟและเส้นทางเข้าห้วยลึก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [กองช่าง] 35
28/06/2564 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [กองช่าง] 38


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>