นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
88399   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กิจกรรมบูรณาการแผนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ลงข่าว: 27/05/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   10   63

กิจกรรมบูรณาการแผนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่าน