นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
88397   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่ 

ลงข่าว: 14/06/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   14   72

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ท่านนายกคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาและเงินให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยนายเฉลิม ทาตา กำนันตำบลห้วยมาวง นายชวน สร้อยคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นางธนียา สะหาย หัวหน้าสำนักปลัด ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูทุกๆท่าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น