นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
88396   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

ลงข่าว: 11/08/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   7   39

กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2564