นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
88394   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กิจกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยและการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 

ลงข่าว: 17/09/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   6   35

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลต้นแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T)

กิจกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยและการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564