นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
88392   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 

ลงข่าว : 05/10/2564เข้าชม : 31